Obraz 1

AUTOPORTRET

Technika olejno-żywiczna, Płyta, 68,5 x 83,5 cm