Obraz 24

BEZ NAZWY

Technika olejno-żywiczna, 60 x 44,5 cm, autoportret